کابینت قسطی بدون پیش پرداخت در کرج

kabinetikaraj     +989354671933      +989124671933@
کابینت قسطی در کرج بدون پیش پرداخت
کابینت قسطی در کرج بدون پیش پرداخت

کابینت قسطی بدون پیش پرداخت در کرج

کابینت قسطی بدون پیش پرداخت در کرج  این فاز شامل قسمت های

۱- پیش مهندسی ۲- اندازه گیری برای اجرای طرح و ساخت دقیق

۳- طراحی

۴- انتخاب نوع مواد مصرفی

۵- محاسبه اندازه های برش

۶- اجرای برش کاری

۷- لبه لبه عملیات

۸ – برش شیار ۹ – حفاری

۱۰ – مونتاژ کار و در نهایت حمل کابینت.

پیش طراحی: هدف از پیش طراحی این است که یک دید کلی از طرح نهایی در ذهن خریدار ایجاد شود

تا برای خریدار توضیح داده شود و سلیقه و خواسته او در طرح اصلی پیاده سازی شود.

  اندازه گیری برای انجام طراحی و ساخت دقیق

در این مرحله به محیط اجرای آشپزخانه یا پلان آشپزخانه رفته و مکان هایی که قرار است کابینت برای آن ساخته شود را مشخص کنید.

در این قسمت باید به نکاتی که توضیح می دهیم توجه کنیم: ۱- برای تعیین محل اجاق گاز ابتدا پهلو یا ساده بودن آن را مشخص کنید.

اگه صفحه باشه با توجه به سایزش روی صفحه کار نصب میکنم و برای محیط زیر صفحه کار کابینت درست میکنم.

در صورت متداول بودن نوع اجاق گاز، محل نصب در طرح به اندازه ۹۰ متر خالی بماند. ۲

– با توجه به نوع هود محل آن را در پلان مشخص می کنیم و مشخص می شود که کابینت داشته باشد یا خیر.

محیط مورد نیاز برای نصب هود از ۶۰ سانتی متر تا ۹۰ سانتی متر متغیر است.

۳- محل نصب لباسشویی در پلان مشخص شده و فضای آن ۶۰ سانتی متر خالی می ماند.

۴- برای شستن ظروف مثل شستن لباس کار می کنیم. ۵- برای یخچال پس از تعیین موقعیت آن در پلان باید

۹۵ سانتی متر * ۱۸۰ سانتی متر از محیط اختصاص داده شود.

۶- محل قرارگیری سینک در پلان با توجه به انشعاب لوله آب و اندازه آن انجام می شود

که از ۶۰ سانتی متر تا ۱۲۰ سانتی متر متغیر است. ۷- تعیین مکان های باقیمانده برای طراحی مانند

دو کشو که باید در آشپزخانه قرار گیرند.

۳- طراحی: در طراحی با توجه به ابعاد به دست آمده

در مرحله قبل می توان طرح را به صورت دستی یا به وسیله کامپیوتر تهیه کرد.

طراحی دستی اجرای یک طرح مهندسی بر روی کاغذ طراحی است. و طراحی کامپیوتری با استفاده

از نرم افزارهای طراحی مانند ۳D Catia و … انجام می شود.

کابینت قسطی در کرج