قیمت کابینت

kabinetikaraj     +989354671933      +989124671933@

قیمت کابینت

قیمت کابینت اگر دنبال قیمت روز کابینت مى گردى همینجا بمون !
اینجا ما همچى رو دقیق بهت میگیم تا دچار اشتباه نشى
اول از همه باید بدونید که قیمت مترى کابینت به تنهایى براى حساب نهایى کافى نیست و مى تونه شمارو دچار سردرگمى و اشتباه کنه !
میدونید یک متر کابینت به چه معنیه؟
هزینه متریال و نصب یک متر کابینت زمینى به ارتفاع ٩٠ سانتى متر + یک متر کابینت هوایى به ارتفاع ۶٠ یا ٧٠ سانتى متر
بعضى کابینت سازا قیمت مترى رو بدون احتساب هزینه یک متر

و نصب بیان کرده و بعد از انجام کار این موارد را اضافه مى کند که تمام حساب هاى شما را بهم میریزد

و یک قیمت رویایى به شما تحویل مى دهد ، پس بسیار مهم است که بدانید یک متر کابینت

به چه صورت حساب مى شود و از کابینت ساز بخواهید قیمت آخر و تمام شده را به شما اعلام کند به جاى قیمت مترى !
با سپردن آشپزخانه خود به مجموعه ما با خیالت راحت میتونید قیمت پایانى رو بگیرید و با بهترین کیفیت کار خود را از ما تحویل بگیرید.