طراحی کابینت

kabinetikaraj     +989354671933      +989124671933@

طراحی کابینت

طراحی کابینت یکى از مهم ترین مسائل طریقه دکور و طراحى کابینت آشپزخانه شما عزیزان مى باشد ، چون براى استفاده راحت از وسایل و برداشتن آنها نیاز به فضاى کافى و طراحى درست دارید و البته این طراحى باید نماى زیبایى هم به شما بدهد تا آشپزهانه شما حالت خفه نداشته باشد و خودش را حسابى نشان دهد ، طراح باید سعى کند از تمامى فضاها استفاده کند و در عین حال آشپزهانه شلوغ نشان ندهد .
مى توانید از طراح هود بخواهید بعضى از درب ها را براى شما شیشه کار کند تا حالت دکور براى شما ایجاد شود و کابینت ها از یکدستى در بیایند .
و اما کار های که شما مى توانید در دکور کابینت انجام دهید :
– سعى کنید روى سطح کابینت ها را با وسایل مختلف پر نکنید چون ظاهر زیبایى به آشپزخانه شما نمى دهد
– همیشه براى وسایل ضرورى مثل روغن و … که باید کنار گاز باشند یک سبد یا باکس قرار دهید تا وسایل مرتب باشند و فضاى سطح کابینت را اشغال نکنند
– توى کابینت ها همیشه اول وسایل بزرگ را داخل قرار دهید و اجازه دهید وسایل کوچک جلوى کابینت باشند
-وسایلى که استفاده بیشترى دارند را دم دست قرار دهید .