کابینت قسطی در کرج بدون پیش پرداخت
کابینت قسطی در کرج بدون پیش پرداخت

کابینت پله ای

تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۰
محل سکونت کرج عظیمیه
ارزش متری ۴ میلیون تومان
مشتری مسکونی
کابینت باکس تلویزیون کمد دیواری جا کفشی

کابینت مدرن و نئو مدرن سبک ماندگار در کابینت بوده و همیشه مورد توجه مشتریان و معمارن است.

مدلی که مشاهده میکنید از سبک مینیمال با طراحی مدرن در سبک نئو مدرن و روشن انجام شده که با قیمت و طراحی روز طرفدار های زیادی دارد.