کابینت ساز منصف در کرج

kabinetikaraj     +989354671933      +989124671933@

کابینت ساز منصف در کرج

کابینت ساز منصف در کرج : امکان دارد بارها براى شما پیش بیاید که قیمت کابینت را خیلى پایین تر

از قیمت واقعى و مبلغى که دیگر جاها دیدید به شما بگویند

و براى شما این سوال پیش بیاید که این اختلاف قیمت به چه علت بوده؟
شما باید بدونید که روش مساحبه در قیمت اعلامى بسیار تأثیر دارد و متأسفانه

بعضى افراد با روش محاسبه اى متفاوت با روش مناسب اتحادیه به شما قیمت پایین

داده اما در نهایت قیمت تمام شده مشابه جاهاى دیگر و یا حتى بالاتر براى شما تمام میشود
کابینت هوایى ۴٠٪؜ ، کابینت زمینى ۶٠٪؜ ، کابینت پیشخوان

با طرح ساده ١٢٠٪؜ ، کابینت کشو ١٠٠٪؜ و کابین قسمت بوفه ۵٠٪؜ و … محاسبه میشود
یک متر کابینت ما شامل یک متر کابینت زمینى + یک متر کابینت هوایى

یک متر تاج و یک متر پاخور و … مى باشد یعنى قیمت هر مترى که به شما اعلام مى شود

شامل این ها به همراه نصب مى باشد اما بعضى افراد هزینه هوایى

و تاج و پایه و …را جداگانه حساب مى کنند که درواقع باید روى کابینت شما محاسبه شود

و حتى بعضى جاها به جاى mdf از نئوپان روکش دار استفاده کرده که شبیه به mdf مى باشد

و مردم قادر به تشخیص آن نمی باشند ، و اما ایراد کجاست؟ پس از مدتى باد کرده و مشکل دار مى شود

که شما تا آنموقع متوجه تفاوت این دو نمى شوید ، بنایراین با قیمتى بسیار پایین تبلیغ مى شوند .
لازمه ى کار شما این است که هنگام خرید مبلغ نهایى فاکتور خود را براى فروشنده مشخص کرده و از او بخواهید طریقه محاسبه  قیمت کابینت را به شما بگوید .